PTA’s en Examenreglement

Hieronder vindt u alle PTA’s voor het schooljaar 2023-2024.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat voor elk vak voor de gehele bovenbouw periode per periode aangegeven welke toetsen (en de tijdsduur van deze toetsen), praktische opdrachten en handelingsdelen gedaan moeten worden. Verder wordt steeds aangegeven hoe zwaar een werk mee telt en of het werk ook meetelt voor het schoolexamen. Verder is te zien of een vak wel of niet een centraal eindexamen heeft.

X-tuur 2023-2024

3 mavo

4 mavo

4 havo

4 vwo

5 havo

5 vwo

6 vwo

Examenreglement 2023-2024