Nieuwe leerlingen

X-tuur is onderwijs waar jij écht centraal staat. Elke leerling wordt gezien. Door aan te sluiten bij jouw ontwikkeling, talenten en interesses maken we je enthousiast en bewust van je eigen leerproces. We dagen je uit jouw talenten vanuit het hart, hoofd en handen te ontplooien. Gepersonaliseerd leren, waarin vrijheid en bijbehorende verantwoordelijkheid van jou wordt gevraagd. Maatwerk voor ieder kind is bij ons vanzelfsprekend.

De kern van X-tuur is jouw eigen leerroutes; in eigen tempo. Een leerling bij X-tuur kan dus best meer tijd nodig hebben in zijn leerroute voor 1 of meerdere vakken of vaardigheden (dat kan ook een jaar zijn), maar hij hoeft niet: wiskunde, Engels, Nederlands, mens en maatschappij, enz. overnieuw te doen. De leerling heeft al een aantal leerdoelen behaald en gaat hiermee verder in zijn eigen leerplan.

De school als ontmoetingsplaats
Een school zonder bel, met vaste tijden en zonder lesuitval. Er wordt gewerkt met een continurooster en het is mogelijk halfjaarlijks in te stromen. Bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten. Ze werken in hun eigen tempo, volgens de persoonlijke leerroute. Onze school is een veilige en gezellige ontmoetingsplaats waar gelijkwaardigheid heerst. We doen er alles aan om de leerling zich er thuis te laten voelen.

 

Regie over eigen leerproces
Wij stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid en ondernemendheid van de leerling en gaan uit van de kracht van diversiteit. Onze leerlingen hebben regie over hun eigen leerproces. In overleg met hun ouders/verzorgers en coach stellen ze zelf doelen op en maken een planning. De leerling krijgt bij ons de ruimte en het vertrouwen om op zijn eigen manier te leren en ze volgen dan ook een leerroute die bij hen past. Wij zijn ervan overtuigd dat je zo het beste in jezelf naar boven kan halen.

 

Toekomstgericht
We werken met heterogene groepen; leerlingen van diverse onderwijsniveaus en leerjaren (mavo t/m vwo) werken en leren met elkaar. Op maandag hebben we een dagopening en op vrijdag een dagafsluiting. Dit doen we in de stamgroepen.De stamgroepen zijn onderverdeeld in de onder- en bovenbouw. Zo kunnen leerlingen met diverse achtergronden, net als in de wereld buiten school, leren van en met elkaar. Zelf denken en samen doen.

We werken met moderne apparatuur en is er volop aandacht voor digitale vaardigheden. Leerlingen werken samen aan vakoverstijgende projecten. Leren binnen én buiten de school, samenwerken met organisaties in de regio. Dat maakt leren betekenisvol. Zo leren zij succesvol te zijn in de multimediale maatschappij van morgen.

Je blijft niet zitten
Het niet-kunnen-zittenblijven- bij X-tuur is een fundamenteel onderdeel van de visie waar X-tuur zich mee profileert en onderscheidt van de andere VO-scholen. Daarmee wordt bedoeld dat een leerling bij X-tuur niet blijft zitten zoals in het traditionele onderwijs wel gebeurt, omdat hij bijv. voor 2 of 3 vakken onvoldoendes heeft en vervolgens het hele jaar overnieuw moet doen. Ook alle vakken waar de leerling voldoendes heeft gescoord moeten opnieuw gevolgd worden.