Schoolleiding

Locatiedirecteur: Christine Kooitje

Welkom bij X-tuur
Snel vertrouwd op een nieuwe school, dat wens ik iedereen toe.

De locatie X-tuur werkt in een eigen leer/- leefgemeenschap, dat is best bijzonder. 

De leer- en leefgemeenschap op X-tuur wordt gevormd door leerlingen en medewerkers, met als doel samen op te trekken in het onderwijs. Je leer dus met elkaar en van elkaar, dat is toch superleuk? X-tuur heeft er bewust voor gekozen om een leer- en leefgemeenschap te zijn waarin basisberoeps-, kaderberoeps-, mavo-, havo- en vwo-leerlingen zoveel mogelijk in één groep samen onderwijs volgen. De leer- en leefgemeenschap staan dan ook centraal, supergezellig ook!

Eerste kennismaking
Nieuwe leerlingen maken al vóór de start van het schooljaar kennis met X-tuur.

In juni organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst. Je ontmoet dan alvast je
leerjaargenoten, coaches en docenten die de studiebegeleiding verzorgen.

Leuke sfeer
Je leert optimaal in een omgeving waarin je je veilig en geaccepteerd voelt. Een positieve en leuke sfeer, dat mag je verwachten bij ons op school.

Ik hoop je volgend jaar te zien bij X-tuur!

 

Locatiecoördinator X-tuur: Gerben Koops

Mijn naam is Gerben Koops en sinds 2009 werk ik voor de VariO Onderwijsgroep.

Ik ben begonnen als docent Frans en beeldende vorming. Daarnaast ben ik altijd mentor geweest van de leerjaren 2 en 3 havo. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij X-tuur, eerst als docent Frans en met ingang van het schooljaar 2020-2021 als locatiecoördinator.

Ook heb ik tijdens de afgelopen jaren diverse uitstapjes gemaakt: ik heb als gastdocent taakgerichte vakdidactiek gewerkt op de NHL Stenden Hogeschool, diverse workshops gegeven over taakgericht onderwijs en formatief evalueren, de PLG Taakgericht werken aan talen en culturen gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarnaast een aantal jaren gewerkt als auteur voor Noordhoff Uitgevers aan de methode Grandes Lignes, waarvan onze leerlingen op X-tuur ook gebruik maken.

In het onderwijs ligt mijn hart, zowel voor als achter de schermen.