Coaches

Persoonlijke begeleiding van coaches

Het belangrijkste kenmerk van X-tuur is dat de leerling zelf de regie in handen heeft. Dat vraagt om zelfbewustzijn, kunnen reflecteren, nadenken, systematisch werken, prioriteiten stellen en vooral keuzes maken. Bij het maken van al deze keuzes en planning worden de leerlingen begeleid door een coach. De coach is de persoonlijk begeleider van de leerling. Leerling en coach kennen elkaar goed en dat versterkt het vertrouwen in elkaar. Vertrouwen is de belangrijkste factor voor goed leren.

Een coach stelt de goede vragen of reikt suggesties aan, die maken dat leerlingen steeds beter in staat zijn om zelfverantwoordelijk te leren. Genoemde competenties zijn daarbij voortdurend onderwerp van gesprek en de ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in de rapportages. Bij X-tuur zijn docenten professionele coaches die hiervoor zijn opgeleid. De coach is vakdocent, algemeen docent en mentor ineen. De coach stimuleert, inspireert, daagt uit, instrueert en begeleidt stap voor stap de leerling naar een examen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau. Het samen doorlopen van een continu proces van leren en verbeteren staat centraal. 

De coach is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen die de leerling en zijn ouders hebben.

De leerling voert met de eigen coach gesprekken over de voortgang van zijn ontwikkeling (persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling). Aan het begin en eind van iedere periode (10 weken) vinden voortgangsgesprekken (portfoliogesprekken) plaats met leerling, ouders en coach. De leerling leidt dit gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de afgelopen periode geëvalueerd en worden de doelen en ambities voor de komende periode vastgelegd in een portfolio. Per leerling wordt afgesproken wat een gewenste periode is. Er zijn leerlingen die baat hebben bij het stellen van leerdoelen voor een kortere periode. Ook hierbij blijft het maatwerk.

Onze coaches zijn

Loes Bakker

Mila Gerrits

Jessica Groten

Els Konter

Elsemieke van Tiel