Ouders

Ouderbetrokkenheid

Meepraten, meewerken en meebeslissen over ons nieuwe initiatief en onderwijszaken is belangrijk, ook voor ouders/verzorgers en leerlingen. Wij zien onze X-tuur-leerlingen en ouders/verzorgers als klankbord en ware pioniers om samen X-tuur tot een succes te brengen. Maar we willen meer dan dat. X-tuur moet het verlengde zijn van de basisschool, waar ouders drempelloos binnen kunnen lopen om hun kind weg te brengen, even een praatje kunnen maken of een stuk van de ochtend of middag mee kunnen draaien om te zien hoe het onderwijs op X-tuur wordt vorm gegeven.

Contact met ouders

Ouders/verzorgers zijn van groot belang bij het leerproces van de leerlingen, voor een prachtige schooltijd en het succesvol behalen van een diploma. Om dit goed vorm te geven hebben we aan het begin van het schooljaar startgesprekken met de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hierin wordt met ouders/verzorgers en leerlingen besproken wat de doelen zijn van dat schooljaar en hoe de begeleiding van de leerling eruit gaat zien. Natuurlijk hechten wij veel waarde aan goede communicatie met ouders/verzorgers en leerlingen. 

 

Er is een vanzelfsprekende samenwerking

Tussen ouders/verzorgers en school. Lijnen met coaches zijn kort, direct contact is altijd mogelijk. Ouders/verzorgers kunnen actief meedenken over de invulling van onderdelen van de school. Tips zijn hier altijd welkom. Ouders/verzorgers weten bij inschrijving dat ze zelf ook een actieve rol krijgen. Een keuze voor X-tuur is een bewuste keuze van leerlingen en ouders/verzorgers. Elke maand wordt een maandbericht naar ouders/verzorgers verstuurd met daarin informatie over zaken die spelen op X-tuur en een agenda.